Typiske fejl i hundeopdragelsen

Typical errors in dogs upbringingMange hundeejere begår fejl, når de ønsker at opdrage deres hund. En af de største synder er, at de overvurderer deres tid og kræfter. De sætter således ikke realistiske mål for, hvor lang tid der skal sættes af til bestemte dele af opdragelsen af hunden, og hvor mange kræfter de skal sætte af, før det givne mål kan blive opnået. Da nogle racer af hunde er mere krævende i forbindelse med træning, bør man som kommende hundeejer vælge en race ud fra, hvor meget tid som man ønsker at bruge på dette. Mange kommende hundeejere kan endda drage fordel af at vælge en race, der kræver en smule mindre tid, end den tid som de har sat af, i tilfælde af at de har overvurderet deres egen tid.

Hele familien involveres ikke

Ofte er en af største fejl i opdragelsen af en hund, at den kun bliver knyttet til en enkelt person i husstanden. Dette hænger ofte sammen med, at ejerne glemmer at involvere hele familien i husstanden i fodringen, såvel som i træningen af hunden. På denne måde bliver hunden kun knyttet til det medlem af familien, der har brugt mest til sammen med den, og føler sig derfor kun afhængig af denne ene person. Fordeler man i stedet ansvaret for hunden, bliver den mere tilbøjelig til at være åben og positiv over for alle mennesker i husstanden.

Hundeejere glemmer træning i hverdagen

På mange måder minder hunde og mennesker om hinanden. Hunde har nemlig også brug for at blive stimuleret mentalt i deres hverdag. Man kan undgå at glemme træningen ved at indføre en række træningssituationer i hverdagen, hvorved træning af hunden i større grad bliver en integreret del af familiens hverdag. Man kan for eksempel forsøge at være nærværende, når man går en tur med hunden og lave små træningsøvelser i løbet af turen, i stedet for blot at følge med hunden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *